BillanEtt billån fungerar i princip som ett avbetalningsköp för en bil på samma sätt som du kan köpa exempelvis en TV på avbetalning. Emellertid finns en viktig skillnad, och det är att långivaren vid godkänd låneansökan får en säkerhet i bilen. Denna säkerhet gör att räntan för ett billån blir lägre än vad den blir för motsvarande privatlån.

Säkerheten ligger i att kreditgivaren har ett återtagandeförbehåll i kontraktet. Detta återtagandeförbehåll gör att kreditgivaren kan ta bilen i beslag i det fall du underlåter att betala räntor och amorteringar på lånet. Återtagandeförbehållet innebär också att du inte kan sälja vidare bilen eller byta in den mot en annan bil utan att först inhämta godkännande från kreditgivaren.

Kontantinsats för billån

När du tecknar ett billån ska 20% av bilens marknadsvärde (egentligen köpeskillingen) betalas med kontanta medel i form av en kontantinsats. Lånevärdet på bilen blir därmed 80%. Om du köper en ny bil för 200 000 kr måste du alltså erlägga minst 40 000 kr i en kontantinsats. Kontantinsatsen kan du erlägga med egna pengar, lånade pengar (se mer om privatlån nedan) eller genom att helt enkelt byta in en befintlig bil.

Villkor för billån

Precis såsom gäller även för andra lån för vilka långivaren har en faktisk säkerhet finns ett antal villkor på plats när det gäller billån. Ett villkor är att bilen ska betinga ett marknadsvärde som överstiger ett visst belopp. Olika kreditgivare har olika gränser, men normalt ska bilens pris vara på 30 000 kr eller mer.

Ett annat villkor som kreditgivarna ställer upp är att bilen måste säljas av en auktoriserad bilförsäljare, antingen för ett visst bilmärke eller för en grupp av märken. Det betyder dock inte att du måste köpa en Volvo hos just en Volvo-handlare. Bilmärket har egentligen ingen betydelse.

Sedan gäller givetvis att du ska bli godkänd som låntagare. I kreditkontrollen använder sig kreditgivaren av kreditinformation från UC eller andra kreditupplysningsföretag. Det ställs lite högre krav på dig som låntagare när det gäller billån och mest noterbart är kanske att betalningsanmärkningar i praktiken alltid verkar diskvalificerande.

Kan du inte få billån?

Som du har sett ovan finns ett par villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna teckna ett billån. I det fall alla villkor inte kan uppfyllas har du emellertid fortfarande möjlighet att köpa en bil du har sett ut med lånade pengar, men du får i så fall göra det med ett privatlån, det vill säga ett lån utan säkerhet i själva bilen. Det finns i praktiken över 100 banker, kreditinstitut och finansbolag som tillhandahåller privatlån så utbudet är stort, ja kanske lite väl stort. Det är inte lätt att hitta rätt och du kan med fördel använda dig av en jämförelsesajter som specialiserar sig på privatlån. Ett annat alternativ är att vända sig till en låneförmedlare för att snabbt, enkelt och kostnadsfritt få bästa möjliga låneerbjudanden. Privatlån kan du också använda för att betala den obligatoriska kontantinsatsen.

Andra fordonslån

I princip alla fordon med ett lite högre försäljningsvärde kan köpas på avbetalning via lån. Förutom billån finns därför båtlån, MC-lån, ATV-lån, skoterlån, lån för husvagnar, med mera. Det är normalt samma regler för dessa lån som för billån. En skillnad kan dock ligga i låneperioden. Till exempel kan en ATV förväntas ha en kortare livslängd än en bil och därför blir också låneperioden kortare.