UC är en populär förkortning på vad som egentligen är en kreditupplysning som hämtas från kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen AB. En ”UC” är alltså inte en kreditupplysning i sig. Emellertid är UC AB den största aktören i Sverige på kreditupplysningar och merparten av alla kreditkontroller som görs grundar sig i en kreditupplysning från UC. Detta har lett till en naturlig förskjutning i språkbruket.

Vad lån utan UC innebär är ett lån för vilket långivaren inte använder sig av Upplysningscentralen för sin inhämtning av kreditinformation. För en potentiell låntagare kan detta vara en stor fördel, särskilt om man redan har ett större antal kreditupplysningar (och särskilt om de gäller just lån) registrerade hos UC. Det finns nämligen en ganska klar koppling mellan antalet kreditupplysningar och möjligheten att få lån. Ju fler kreditupplysningar, desto mer kan vissa långivare dra öronen åt sig.

Lagkrav på kreditkontroll

Att en kreditkontroll alltid måste göras är helt klart. Det har tidigare varit en standard att kreditupplysningar ska inhämtas, men sedan den 1 juli 2014 gäller ett lagkrav på att sedvanlig kreditkontroll ska göras utifrån en kreditupplysning som samlar all relevant information om en potentiell låntagares ekonomiska förhållanden. En bank, ett kreditinstitut eller ett finansbolag som inte följer reglerna kommer automatiskt att granskas av kontrollmyndigheten Finansinspektionen och det är ingen långivare som vill riskera detta.

Andra kreditupplysningsföretag

Det finns ett tiotal kreditupplysningsföretag förutom Upplysningscentralen AB. En handfull av dessa är lite större än de andra och har dessutom ett lite större fokus på kreditinformation när det gäller lån och krediter. Det handlar om Bisnode, Syna, Creditsafe, Sergel Kredittjänster och Intrum Justitia Sverige. Dessa kreditupplysningsföretag levererar fullständig kreditinformation till långivare och andra som har intresse av att känna till en privatpersons ekonomi. När en långivare vänder sig till någon av dessa aktörer är UC AB helt frikopplat och kreditupplysningen registreras alltså inte hos UC.

Privatlån utan UC

lan utan UCSom framgår av ovan är det fullt möjligt att ta lån utan UC. Det gäller bara att du vänder dig till en långivare som inte har avtal med UC om kreditinformation. Det finns ett ganska stort antal aktörer inom privatlån som har avtal med andra kreditupplysningsföretag, såsom till exempel Bisnode och Creditsafe, varför det inte är särskilt svårt att hitta alternativ.

För privatlån finns ett brett utbud av långivare som inte använder UC, men det är viktigt att känna till att det finns ett tydligt samband mellan långivarens storlek och vilket kreditupplysningsföretag man använder. Kort sagt gäller att ju större långivare (affärsbanker och större kreditinstitut), desto större sannolikhet att UC blandas in.

Snabblån utan UC

För snabblån är antalet långivare som väljer en annan aktör än UC för kreditinformation förhållandevis stort. Anledningen är att det är en konkurrensfördel för ett snabblåneföretag att kunna erbjuda lån utan UC. De vanligaste kreditupplysningsföretagen för snabblån är Creditsafe och Bisnode. Samtidigt väljer inte alla långivare inom snabblån bort UC och om det är viktigt för dig att undgå en ytterligare notering i UC:s register bör du inte välja långivare på måfå.