SKEFSvenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening (SKEF) grundades 2013 som en branschorganisation för att samla snabblåneföretag i Sverige. Syftet är att verka för en professionell och seriös kreditgivning vad gäller snabblån till privatpersoner. Idag är ett antal av de största snabblåneföretagen i Sverige anslutna till SKEF och uppskattningsvis representerar medlemmarna omkring 60% av marknaden för snabblån i Sverige. En aktör som inte är ansluten till SKEF ska dock inte per automatik anses vara oseriös eller oprofessionell, vilket också är något SKEF tydligt nämner på sin webbplats.

Medlemmarna i SKEF är idag (mars 2015): Credigo, Easycredit, Ferratum, Lånbutiken, Meddelandelån, Mobillån, Nano Kredit, Pengs, Risicum, Smskredit, Snabbfinans, Folkia (stödmedlem) och Kredit 365 (stödmedlem). Att notera är att vissa av medlemmarna ingår i samma koncern.

Etiska regler och överenskommelser

De snabblåneföretag som har anslutit sig till SKEF har förbundit sig till att följa ett antal etiska regler. Regelverket inkluderar bestämmelser kring bemötande, informationsgivning, kreditprövning, med mera. När det gäller själva låneprodukten har SKEF tagit fram fyra stycken grundläggande villkor, nämligen:

  • Långivaren ska vara registrerad som kreditgivare hos Finansinspektionen.
  • Långivaren får inte debitera ansökningsavgifter som är orimligt höga i förhållande till lånebeloppen.
  • Långivaren får inte debitera dolda kostnader, exempelvis vad gäller sms och telefon till kundtjänst.
  • Ansökningsavgifter som debiteras på telefonräkningen får inte vara orimligt höga.

I tillägg har SKEF tagit fram riktlinjer för kreditprövning och marknadsföring. Vad gäller kreditprövningen gäller att medlemmarna i organisationen aktivt ska verka för att inte låna ut pengar till personer som kommer att ha svårigheter att uppfylla sin betalningsskyldighet. Riktlinjerna kring marknadsföring handlar om att all information som riktas till konsumenter ska vara korrekt, tydlig och måttfull.

SKEFs reklamationsråd

SKEF har skapat ett vad man kallar etiskt reklamationsråd. Idén är att reklamationsrådet ska fungera på samma sätt som Allmänna reklamationsnämnen (ARN) gör i andra konsumentfrågor, det vill säga att fälla utslag och ge rekommendationer. Medlemsföretagen har genom sitt medlemsföretag i SKEF förbundit sig att följa reklamationsrådets utslag och rekommendationer. I det fall medlemsföretaget inte följer en rekommendation kan SKEF inleda en särskild granskning, vilket man har gjort ett par gånger sedan starten. I reklamationsrådet ingår en skiljedomstolsadvokat, en person kunnig i CSR samt kanslichefen för SKEF.

Via SKEFs webbplats kan privatpersoner anmäla en kreditgivare. Det görs enkelt via ett formulär på webbplatsen. Anmälan tas emot av en handläggare och denne kommer sedan att inhämta mer information för att ta ärendet vidare. Reklamationsnämnden tar emot såväl ärenden som härrör från ett visst snabblån som mer allmänna ärenden. Utslag och rekommendationer kan dock enbart beslutas i enskilda ärenden.

Tips och råd kring snabblån

SKEF har tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig till potentiella låntagare. I materialet finns bland annat information om hur man gör en budget, hur skuldrådgivning fungerar och hur man kan spärra sig själv som låntagare. I materialet finns också länkar till vidare information bland annat hos Kronofogden och Konsumentverket.