Företagskredit är ett samlingsnamn för lån och krediter som riktas till företag. Det finns en handfull kreditmöjligheter för företag som antingen behöver en större klumpsumma eller har behov av löpande tillskott av likvider. I tillägg finns för större företag möjlighet till finansiering via börsen samt genom utställande av obligationer. Dessa två sistnämnda finansieringsmöjligheter tar vi emellertid inte upp här.

Två kategorier av företagskredit

De många typer av krediter som finns tillgängliga för företag kan sorteras in i två kategorier, nämligen företagslån och kontokrediter samt factoring. För förstnämnda två finns ingen säkerhet för kreditgivaren förutom den löpande säkerheten i företagets intjäningsförmåga, medan det för factoring finns en säkerhet i utestående fakturor eller lager. Båda kategorier av företagskrediter är tillgängliga för alla företag och det är många företag som kombinerar de två för att få en ännu mer flexibel finansiering.

Företagslån

Ett företagslån är på många sätt att likställa med ett blancolån för privatpersoner. Precis som en privatperson kan ansöka om ett privatlån utan säkerhet hos en bank eller ett kreditbolag kan ett företag ansöka om ett företagslån. Kreditgivaren behöver ingen fysisk säkerhet utan har i stället en slags implicit säkerhet i företagets kreditvärdighet. Emellertid behöver en firmatecknare för företaget normalt gå i ägarborgen för lånet.

Företagskredit på konto

Företagslånet är utmärkt i det fall företaget har ett tydligt kapitalbehov på relativt exakta belopp. Det är inte lika optimalt om företaget har ett löpande finansieringsbehov, till exempel för att betala leverantörsfakturor och löner. För detta är en kontokredit ett bättre val. En kontokredit kopplas till företagets normala transaktionskonto och ligger vilande tills det att saldot på kontot når noll kronor. För en kontokredit finns alltid kreditgränser och företaget måste givetvis betala ränta på den kredit som utnyttjas.

Factoring – fakturaköp

Fakturaköp är ett sätt att både få loss likvida medel, sänka kreditrisken och förbättra soliditeten i företaget och med anledning av detta är det en stor mängd företag som använder denna typ av företagskredit. Vad denna finansieringsmetod handlar om är att företaget säljer sina utestående kundfakturor till en bank eller ett factoringbolag. Företaget får betalt direkt och hela risken för kreditförluster går över på köparen.

Factoring – fakturabelåning

Fakturabelåning är ett alternativ till fakturaköp genom vilket fakturorna inte säljs utan endast belånas. Belåningsgraden är normalt 80%. Eftersom fakturorna faktiskt inte byter ägare är det fortfarande företaget som står kreditrisken. Den här finansieringsformen fungerar som en löpande kredit och är därmed lämplig för företag som behöver ha tillgång till likvider på en löpande basis. Tidigare var fakturabelåning en ganska komplicerad process eftersom företaget var tvungen att rent fysiskt skicka över fakturorna. Idag är det dock mycket smidigt att använda fakturabelåning som företagskredit. Alla banker och factoringbolag ger företaget möjlighet att skicka fakturor elektroniskt.

Factoring – lagerfinansiering

För företag som har relativt beständiga lager till betydande värden är lagerfinansiering ett alternativ till vanlig factoring. Lagerfinansiering innebär att företaget sätter lagret i pant för ett lån eller en löpande finansiering. Finansieringstiden är normalt sex månader och den kan förnyas gång på gång.