En kreditupplysning är en förteckning över en privatpersons eller ett företags aktuella ekonomiska förpliktelser när det gäller till exempel befintliga krediter, skuldsaldon, fastighetsinnehav, med mera. Kreditupplysningen innehåller värdefull information som behövs för att göra en kreditkontroll till exempel när det gäller lån, tecknande av abonnemang, avbetalningsköp och hyresavtal.

Obligatoriskt med kreditkontroll

Alla långivare är sedan den 1 juli 2014 skyldiga att göra en omfattande kreditkontroll på nya låntagare. För andra aktörer, såsom hyresvärdar och företag som säljer abonnemang av olika slag, är kreditkontrollen inte obligatorisk, men rekommenderad. För att kunna göra en korrekt kreditkontroll behövs en mängd ekonomisk information och den kan man i praktiken bara inhämta genom att göra en kreditupplysning.

Vad inkluderas i en kreditupplysning?

kreditupplysningEn kreditupplysning ska ge en samlad bild av en persons ekonomiska situation igår, idag och i morgon. Det finns olika nivåer när det gäller detaljeringsgraden och de företag, kreditupplysningsföretag, som säljer kreditinformation har i regel ett antal olika paket för långivare och andra aktörer att köpa. Den enklaste formen av kreditupplysning innehåller:

  • Deklarerad inkomst för de senaste två åren
  • Aktuella krediter och totalt skuldsaldo (inklusive outnyttjat kreditutrymme)
  • Kreditvärdighet (anges ofta som en procentsats – se mer nedan)
  • Betalningsanmärkningar samt skulder hos Kronofogden
  • Fastighetsinnehav

Det är framför allt uppgifterna om aktuella krediter som kan specificeras ytterligare och förteckningen kan göras hur detaljerad som helst. När det gäller kreditvärdigheten anges den i regel som en procentsats som visar risken för att personen inte kan betala. Här gäller givetvis att ju lägre procentsats, desto bättre. Många långivare utgår i princip enbart från denna procentsats i sin kreditkontroll.

Olika kreditupplysningsföretag

Det finns ett tiotal kreditupplysningsföretag i Sverige idag. Upplysningscentralen AB (UC) är den avgjort största och det är till UC de flesta större banker, andra kreditgivare och andra större företag vänder sig. Det är ju faktiskt så att en UC kan sägas vara en synonym till en kreditupplysning i allmänhet.

Andra större kreditupplysningsföretag i Sverige är Creditsafe och Bisnode. I tillägg finns närmare tio lite mindre aktörer som erbjuder kreditupplysning i tillägg till andra tjänster såsom exempelvis inkasso. Att använda sig av andra kreditupplysningsföretag än UC är vanligt bland långivare inom smslån. Anledningen är enkel; många som tar smslån vill inte att det ska göras noteringar hos UC, som ju är det kreditupplysningsföretag som flest aktörer vänder sig till.

Många kreditupplysningar kan vara en belastning

Det finns en vitt spridd uppfattning om att det är en belastning att ha många kreditupplysningar och det finns tecken på att det stämmer. För en potentiell långivare är det inte särskilt uppmuntrande att se att en potentiell låntagare har mängder av kreditupplysningar, och särskilt inte om kreditupplysningarna gäller just den typ av lån långivaren erbjuder. Samtidigt är kreditvärdigheten angiven som risk för betalningsinställelse som är det primära för långivaren. Det är dock alltid klokt att försöka minimera antalet kreditupplysningar.

Gör kreditupplysning på dig själv

Om du vill se vilken information kreditgivarna kan få ut om din ekonomiska situation via en kreditupplysning har du möjligheten att göra en kreditupplysning på dig själv. Genom en sådan får du svart på vitt på hur din kreditvärdighet ser ut. Den informationen kan vara mycket användbar, inte minst eftersom du kan minimera risken att dra på dig onödiga kreditupplysningar när du ansöker om lån.

Det finns ett antal aktörer online som låter dig göra en kreditupplysning på dig själv. Det är enkelt, det går snabbt och det kostar inte många kronor. I regel kan du begära ut kreditupplysningen direkt på nätet bara genom att skicka ett eller två sms, så det är verkligen inte svårt att använda denna typ av tjänst.