En betalningsanmärkning är precis vad det låter som. Den som drabbas av en betalningsanmärkning får helt enkelt en anmärkning i sin kreditinformation. Anledningen till att man får en betalningsanmärkning att man har underlåtit att betala en faktura eller någon annat betalningskrav i tid. Normalt sker noteringen i kreditinformationen när ett betalningsärende registreras hos Kronofogden.

Att vara drabbad av en eller flera betalningsanmärkningar är klart negativt, detta eftersom noteringen är ett tecken på att man missköter sin ekonomi. Med en betalningsanmärkning i bagaget kan en hel del vanliga ekonomiska aktiviteter, såsom till exempel tecknande av mobilabonnemang, tecknande av hyresavtal och liknande, bli svårare att genomföra. Betalningsanmärkningar ställer också till det när man behöver låna.

Långivare som erbjuder lån trots betalningsanmärkning

Trots att långivare såsom banker och kreditinstitut givetvis ser en betalningsanmärkning som något mycket negativt finns det ett ganska stort antal aktörer som kan godkänna en ansökan om lån med betalningsanmärkning. Det finns en efterfrågan för dessa lån och där det finns en efterfrågan uppstår automatiskt ett utbud.

Ett lån med betalningsanmärkning har sämre villkor. Det handlar framför allt om räntan, men inte sällan kan långivaren också till exempel sätta lägre maxbelopp. Dessutom kan låneperioden (gäller dock bara privatlån) vara lite mindre flexibel. Det är viktigt att känna till att ett lån med betalningsanmärkning kan bli en relativt dyr historia.

Kreditkontroll vid låneansökan

Det är viktigt att notera att det att en långivare är lite mer generös med villkoren inte betyder att alla låneansökningar från personer med betalningsanmärkning automatiskt godkänns. Kreditkontrollen är alltid i centrum och om långivaren ser att den potentiella låntagaren inte har en tillräckligt god ekonomi i övrigt för att uppfylla skyldigheterna enligt låneavtalet kommer ansökan att avslås.

Betalningsanmärkning och snabblån

Ett relativt stort antal av de finansbolag och kreditinstitut som erbjuder snabblån och smslån kan godkänna låneansökningar från låntagare som är belastade med betalningsanmärkningar. Det är svårt att nämna en exakt procentsats, men ungefär en av fyra aktörer inom snabblån kan godkänna låneansökningar från personer med betalningsanmärkningar i bagaget.

För ett privatlån är det mycket negativt att ha en anmärkningsnotering i kreditinformationen när det gäller kostnaden för lånet (se nedan), men för snabblån är den negativa effekten normalt inte så stor. Inte sällan är det ingen skillnad på att låna med betalningsanmärkning och att låna utan en sådan. De flesta långivare har nämligen en standardiserad produkt och alla som blir godkända som låntagare får samma villkor. Att notera är dock att de långivare inom snabblån som accepterar betalningsanmärkningar ofta erbjuder lite dyrare snabblån generellt sett.

Betalningsanmärkning och privatlån

Det är betydligt svårare att hitta ett privatlån med betalningsanmärkning än vad det är att hitta ett snabblån med samma mer generösa villkor. Det beror framför allt på att lånesummorna för ett privatlån normalt är betydligt högre och det skapar automatiskt en större kreditrisk för långivaren. Det är emellertid långt ifrån omöjligt att hitta mer välvilligt inställda långivare. Det man ska känna till är att den ökade kreditrisken avspeglas i räntevillkoren för lånet. Är man drabbad av en eller ett par betalningsanmärkningar kan räntan bli rejält hög.

Ett smart tips för den som är i behov av att hitta ett privatlån är att ta hjälp av en så kallad betalningsförmedlare. Genom detta får man automatiskt de mest fördelaktiga låneerbjudandena från ett antal långivare som är specialiserade på att erbjuda privatlån med betalningsanmärkning. En extra fördel är att endast en kreditupplysning tas oavsett hur många olika banker och finansbolag som lämnar låneerbjudanden.