Tomma fickorLån på dagen är en direkt översättning av engelskans ”payday loans”, som syftar på snabba krediter som är enkla att ansöka om. Dagslån har funnit under många hundra år, men utbudet har blivit större och dessutom mer standardiserat i takt med internets framväxt.

En mer aktuell svensk översättning är snabblån och denna benämning visar på ett tydligt sätt hur denna lånetyp fungerar. Ansökan är snabbt avklarad, handläggningen hos långivaren likaså, och utbetalningar sker skyndsamt. Sedan ska lånet också betalas tillbaka snabbt. Här är mer information om lån på dagen med tips på hur du utnyttjar denna typ av lån på bästa sätt.

Låna små belopp med lån på dagen

Med lån på dagen, eller snabblån/smslån, kan du låna från 500 kr upp till 10 000 kr. Hos vissa långivare kan du ange på kronan hur mycket du vill låna medan andra har mer fasta nivåer. På senare tid har det också dykt upp ett par långivare som har satt den övre gränsen till en bit över 10 000 kr. Lån på dessa belopp fungerar nästan som alternativ till privatlån.

Låneperioden för ett lån på dagen är normalt 30 dagar, men kan variera med lånebeloppet. För lån som närmar sig 10 000 kr finns i regel alltid möjlighet att dela upp återbetalningen på två eller tre tillfällen. En del långivare låter dig också ange exakt på dagen hur lång återbetalningstiden ska vara.

Höga räntor och avgifter

Det finns en mycket tydlig korrelation mellan lånebelopp och låneperiod på ena sidan och kostnader på andra sidan. Ju mer man lånar och ju längre återbetalningsperioden är, desto lägre blir kostnaderna relativt sett. Ett snabblån/smslån är det avgjort dyraste lånet, framför allt på grund av just det låga lånebeloppet och den korta låneperioden. I tillägg är ett lån på dagen ett lån utan säkerhet, vilket givetvis också spelar in.

Det finns ett antal skräckexempel, varav ett antal har lyfts fram i media, på långivare inom snabblån/lån på dagen som tar ut mycket höga räntor och avgifter. Visst är det så att kostnaden för ett snabblån är förhållandevis hög, men skräckexemplen är varken representativa eller helt korrekta. Det är nämligen så att kostnaden för ett lån alltid ska anges i effektiv ränta. Eftersom effektiv ränta räknas på 365 dagar blir den uppgiften missvisande för ett lån som löper på 30, 60 eller 90 dagar.

Räntefria lån på dagen

Med ovan diskussion kring höga räntor och avgifter kanske den här rubriken kan upplevas som lite udda. Saken är dock den att det finns en handfull om inte fler långivare inom lån på dagen som erbjuder räntefria lån. Inte heller avgifter tillkommer för dessa erbjudanden vilket innebär att de faktiskt är helt kostnadsfria. Anledningen till att några långivare tar fram räntefria lån är rent marknadsföringsmässig (att erbjuda räntefria lån skapar intresse för långivaren), men det är självklart inget du som låntagare behöver bry dig om.

Med räntefria snabblån får du pengar i handen under en kortare låneperiod utan att behöva betala en krona i kostnad för lånet. Om du utnyttjar ett sådant erbjudande ska du dock vara mycket noga med att betala tillbaka lånet i tid. Ett räntefritt lån är bara räntefritt så länge lånesumman kommer långivaren tillhanda i rätt tid.