Låneförmedlare hjälper dig att hitta billigare privatlån och det utan att det kostar dig något extra. Om du behöver ta ett privatlån finns det därför skäl att gå via en låneförmedlare i stället för att ordna allt på egen hand. Men, hur fungerar egentligen låneförmedling och hur gör du för att ta hjälp av en låneförmedlare? Svaren får du nedan.

Låneförmedlarens roll

En låneförmedlare fungerar som en mellanhand mellan långivare såsom banker och kreditbolag och privatpersoner som behöver hitta ett privatlån. Som mellanhand är låneförmedlarens roll att sammanföra båda parter och helt enkelt göra båda nöjda.

Utifrån långivarnas perspektiv är en låneförmedlare en effektiv partner eftersom låneförmedlaren helt enkelt ger banken eller kreditbolaget fler kunder. Låntagaren tjänar också på konceptet med låneförmedling eftersom han eller hon får det bästa möjliga erbjudandet utifrån sin nuvarande ekonomiska situation.

Från låneansökan till undertecknat avtal

laneformedlareLåneförmedling är i praktiken en mycket okomplicerad tjänst, men det kan vara bra att känna till de olika stegen i processen lite mer i detalj. Man kan säga att tjänsten består av fem steg, nämligen:

  1. Låneansökan
  2. Kreditupplysning och kreditkontroll
  3. Inhämtning av erbjudanden
  4. Presentation av erbjudanden
  5. Tecknande av låneavtal

Det första steget är att du skickar in en preliminär låneansökan till låneförmedlaren. Här ska du ange personuppgifter och uppgifter om önskat lån. Att notera är att din preliminära låneansökan inte är bindande på något sätt. Därefter tar låneförmedlaren över och börjar med att ta en kreditupplysning för att göra en kreditkontroll. Utifrån en mall sorteras din ansökan därefter in i en eller flera kategorier och låneförmedlaren inhämtar sedan erbjudanden från de samarbetspartners som erbjuder lån inom den aktuella kategorin. Ju bättre ekonomi du har, desto bredare blir ”nätet”. Har du däremot en betalningsanmärkning kommer betalningsförmedlaren inte att kunna fånga in lika många erbjudanden.

De låneerbjudanden låneförmedlaren samlar in presenteras därefter för dig och din uppgift blir att välja vilken bank eller vilket kreditbolag du vill låna hos. Därefter kan du normalt sett teckna låneavtalet direkt på nätet och få pengarna utbetalda inom bara ett par bankdagar. Antingen tecknar du avtalet via låneförmedlarens webbplats eller så sköts det helt i den faktiska långivarens regi. Alldeles oavsett får du all assistans du kan behöva av en handläggare hos låneförmedlaren.

Låneförmedling är en provisionsbaserad tjänst, men det är inte du som betalar provisionen. I stället är det den långivare till vilken du väljer att skicka in din ansökan som står för låneförmedlarens provision. En låneförmedlare online tar över huvud taget inte ut någon kostnad av dig.

Fördelar

Vi har, direkt och mellan raderna, redan nämnt ett par fördelar med att gå via låneförmedlare för privatlån. Det finns några ytterligare och här sammanfattar vi alla de viktigaste fördelarna.

  • Du drabbas bara av en kreditupplysning.
  • Du får det bästa möjliga låneerbjudandet utifrån dina ekonomiska förutsättningar.
  • Det är enklare att hitta lån trots betalningsanmärkning genom en låneförmedlare.
  • Du kan få bättre lånevillkor genom att låneförmedlaren har en stark förhandlingsposition gentemot långivarna.
  • Du sparar tid på att slippa göra prisjämförelser, med mera, på egen hand.